Göcek Halk Meclisi’nin MUÇEV’e Karşı Zaferi

GÖCEK SAHİLİ ARTIK ÖZGÜR

Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Göcek merkezinde sahilin tel örgülerle kapatılarak, halkın denizle ulaşımının engellediği imar plânı değişimi, mahkeme kararınca önlendi.

Göcek’te, iskele mevkiinde yat bağlama limanı amaçlı olarak yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararıyla sahile tel örgü çekilerek, halkın denize ulaşmasını engelleyen kararının iptali için 700 kişinin imzasıyla yapılan itirazı değerlendiren Muğla 3. İdare Mahkemesi mahkeme kararıyla iptal etti.

İŞTE NAHKEME KARRI VE İPTAL EDİLEN İMAR PLÂNI:

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Göcek kıyı alanının, kamunun erişimine kapatılmasının, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olması hususları dikkate alarak, planın; şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatiyle dava konusu İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİR.

Karar gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere yapılmak istenen imar planı değişikliği hukuka, yasalara ve ekolojinin temel ilkelerine aykırıdır.  

İPTAL EDİLEN İMAR PLANI:

• Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinin nitelikli yapısını zarara uğratacaktır. Dava konusu plan değişikliğinin, tanımladığı kullanım kararının sadece bir şirketin turizm talebine bağlı olarak getirilmiş bir kapasite artış kararı olması şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırıdır.

• Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır.

• Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

• İmar planı ile planlanan yat limanı, yüksek biyo-çeşitlilik barındıran Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde (ÖÇKB) konumlanan planlama alanı ve çevresinin hassas ekolojik yapısının korunmasının ve sürdürülebilir kullanımını zedeleyecektir.

Göcek Halk Meclisi yaptığı açıklamada; “Göcek Halk Meclisi’nin ve Göcek halkının çabasının verilen mahkeme kararında vücut bulması sevindiricidir.  Ancak; bizlerin mücadelesi, verilen mahkeme kararı ile son bulmayacaktır. Kararın derhal uygulanmasını, bugüne kadar yapılan tüm hukuksuz ve haksız işlemlerin ve eylemlerin sona erdirilmesi talep ediyoruz. Bu yönde mahkeme kararının takipçisi olacağız.

Göcek Türkiye’nin ve Dünya’nın göz bebeğidir. Göcek’in korunması ve ranta kurban gitmemesi adına var gücümüzle emek harcamaya devam edeceğiz. Göcek’te bir kişinin ya da bir şirketin menfaati için değil tüm Göcek’lilerin ortak yararına planlamalar yapılmasını ve bu planlama süreçlerine halkın katılmasını önemsiyoruz ve kendimize amaç ediniyoruz.  

Bizler Göcek’te Yatlar arasından deniz değil, mavi sular arasından yatları görmek istiyoruz.

Saygı, Sevgi ve Dayanışma ile”

Göcek Halk Meclisi

Please follow and like us:

By Muhabir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram